Great Place To Work logo

Zo maak je Diversiteit & Inclusie succesvol

Diversiteit & Inclusie (D&I) gaat over meer dan aantallen, programma’s of beleid. Jouw organisatie kan zich onderscheiden van jullie concurrenten doordat de unieke ideeën, perspectieven en het potentieel van al jullie medewerkers gezien én ingezet worden. De factor om de balans tussen diversiteit & inclusie te laten slagen? Vertrouwen. Binnen succesvolle diverse én inclusieve organisatieculturen bestaat een hoge mate van onderling vertrouwen met positieve bedrijfsresultaten als gevolg. Bekijk ook deze infographic

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie zijn twee aan elkaar verbonden concepten, maar het is zeker niet hetzelfde. Diversiteit gaat over de samenstelling van jouw organisatie qua mensen. Inclusie draait om in hoeverre ideeën, bijdragen en perspectieven van verschillende groepen mensen gezien, gewaardeerd en toegepast worden binnen je organisatie.

Een voorbeeld: een medewerkerspopulatie met verschillende nationaliteiten, gender, leeftijden en seksuele geaardheden, maar waarin alleen naar het perspectief van één groep geluisterd wordt die ook als enige invloed heeft. Heel divers maar niet inclusief.

Wat betekent diversiteit en inclusie op de werkvloer?

In een diverse en inclusieve werkomgeving voelt iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zich gelijkwaardig betrokken en ondersteunt in alle facetten van de organisatie. ‘Alle facetten’ is hierin belangrijk. Is diversiteit zichtbaar in de werving & selectie, binnen alle afdelingen én in het leiderschap? Of is 50% van de medewerkers vrouw en vervult daarvan niemand een leidinggevende positie? Of heb je een goede representatie qua culturele achtergrond, maar werken deze mensen allemaal op dezelfde afdeling?

Waarom is diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk?


Wanneer mensen niet voelen dat hun ideeën en bijdragen gewaardeerd worden of dat zij überhaupt serieus worden genomen, zullen zij de organisatie uiteindelijk verlaten. Inclusie is hiermee een belangrijke sleutel voor retentie. Om tot die inclusieve omgeving te komen is vertrouwen nodig. Great Place to Work meet vertrouwen op de werkvloer middels de Trust Index. De data laat grote verschillen zien in bedrijfsresultaten bij organisaties die hoog scoren op vertrouwen tegenover de organisaties die lager scoren: zo is het verlooppercentage 2.2 keer lager en de omzet 3.75 keer hoger.

 Lees meer in de whitepaper Vertrouwen is de strategie die overal werkt.

 De positieve effecten van eerlijke behandeling

Onze onderzoeksdata onder 18.000 respondenten toont aan dat wanneer mensen ervaren dat zij, en hun collega’s, eerlijk worden behandeld ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, positievere antwoorden geven op met name onderstaande thema’s dan diegenen die dit minder ervaren:

  • De organisatie neemt mensen aan die hier goed passen (7.5 t.o.v. 4.6)
  • Dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving (7.6 t.o.v. 4.7)
  • Iedereen kan erkenning krijgen voor zijn of haar bijdrage (7.4 t.o.v. 4.2)
  • Mensen kijken er naar uit om aan het werk te gaan (7.6 t.o.v. 4.6)

Wat is Great Place to Work For All?

Great Place To Work For All_Diversity

Diversiteit zonder inclusie wordt vaak “tokenisme” benoemd. Dit betekent dat er slechts een oppervlakkige of symbolische inspanning wordt geleverd om inclusief te zijn. Een inclusieve cultuur bestaat niet alleen uit een variëteit aan mensen. Het is vooral een groep mensen die betrokken wordt, zich kan blijven ontwikkelen en vertrouwen krijgt, zodat iedereen zijn of haar ideeën wilt én durft te delen.

For All is onze definitie van een organisatiecultuur die verder gaat dan “Diversiteit & Inclusie”. Het doel van deze aanpak is dat iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, consistent een hoge mate van vertrouwen ervaart, met positieve resultaten als gevolg.

Vertrouwen is de strategie die overal werkt

De wereld (van werk) raakt steeds meer divers en internationaal. Met de complexiteit van de moderne wereld, kan jouw organisatie niet zonder ieders potentieel, anders laat je simpelweg geld liggen. Menselijk inzicht, empathie, passie en creativiteit zijn nodig om bij te blijven en te innoveren. Organisaties die “For Some” blijven, lopen het risico om achterop te lopen, minder lerend vermogen te hebben en uiteindelijk omzet te verliezen. For All is het concurrentievoordeel om voorop te blijven lopen. En het mooie van alles: hoewel het tijd kost om op te bouwen en te onderhouden – vertrouwen is gratis.

Het For All model, met de bijhorende meetmethode, maakt het voor jouw organisatie mogelijk om datagedreven jullie organisatiecultuur te versterken. Het maakt vertrouwen tastbaar én zorgt ervoor dat doelen worden behaald. Dit alles door het binnenhalen van meer diversiteit, het bouwen van vertrouwen en het benutten van ieders potentieel. Lees meer hierover in de whitepaper Great Place to Work For All of plan een online kennismaking!

Topics: Diversiteit en inclusie Vertrouwen

Comments

Laat je inspireren!

Ontdek al onze blogs, best practices en artikelen over goed werkgeverschap, leiderschap, organisatiecultuur en employee experience.

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!