Menu

Zo maak je diversiteit en inclusie succesvol

Diversiteit en inclusie (D&I) gaat over meer dan aantallen, programma’s of beleid. Jouw organisatie kan zich onderscheiden van jullie concurrenten doordat de unieke ideeën, perspectieven en het potentieel van al jullie medewerkers gezien én ingezet worden. De factor om de balans tussen diversiteit & inclusie te laten slagen? Vertrouwen. Binnen succesvolle diverse én inclusieve organisatieculturen bestaat een hoge mate van onderling vertrouwen met positieve bedrijfsresultaten als gevolg.

Anouk Minnes
Leestijd 2 min
6 oktober 2020, geüpdatet 13 juli 2023

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie zijn twee aan elkaar verbonden concepten, maar het is zeker niet hetzelfde. Diversiteit gaat over de samenstelling van jouw organisatie qua mensen. Inclusie draait om in hoeverre ideeën, bijdragen en perspectieven van verschillende groepen mensen gezien, gewaardeerd en toegepast worden binnen je organisatie.

Een voorbeeld: een medewerkerspopulatie met verschillende nationaliteiten, gender, leeftijden en seksuele geaardheden, maar waarin alleen naar het perspectief van één groep geluisterd wordt die ook als enige invloed heeft. Heel divers maar niet inclusief.

Wat betekent diversiteit en inclusie op de werkvloer?

In een diverse en inclusieve werkomgeving voelt iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zich gelijkwaardig betrokken en ondersteunt in alle facetten van de organisatie. ‘Alle facetten’ is hierin belangrijk. Is diversiteit zichtbaar in de werving & selectie, binnen alle afdelingen én in het leiderschap? Of is 50% van de medewerkers vrouw en vervult daarvan niemand een leidinggevende positie? Of heb je een goede representatie qua culturele achtergrond, maar werken deze mensen allemaal op dezelfde afdeling?

Waarom is diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk?

Wanneer mensen niet voelen dat hun ideeën en bijdragen gewaardeerd worden of dat zij überhaupt serieus worden genomen, zullen zij de organisatie uiteindelijk verlaten. Inclusie is hiermee een belangrijke sleutel voor retentie. Om tot die inclusieve omgeving te komen is vertrouwen nodig. Great Place to Work meet vertrouwen op de werkvloer middels de Trust Index. De data laat grote verschillen zien in bedrijfsresultaten bij organisaties die hoog scoren op vertrouwen tegenover de organisaties die lager scoren: zo is het verlooppercentage 2,2 keer lager en de omzet 3,75 keer hoger.

Lees ook de whitepaper: Vertrouwen is de strategie die altijd en overal werkt

De positieve effecten van eerlijke behandeling

Onze onderzoeksdata onder 18.000 respondenten toont aan dat wanneer mensen ervaren dat zij, en hun collega’s, eerlijk worden behandeld ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, positievere antwoorden geven op met name onderstaande thema’s dan diegenen die dit minder ervaren:

  • De organisatie neemt mensen aan die hier goed passen (75% versus 46%)

  • Dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving (76% versus 47%)

  • Iedereen kan erkenning krijgen voor zijn of haar bijdrage (74% versus 42%)

  • Mensen kijken er naar uit om aan het werk te gaan (76% versus 46%)

Wat is Great Place To Work For All?

Diversiteit zonder inclusie wordt vaak “tokenisme” benoemd. Dit betekent dat er slechts een oppervlakkige of symbolische inspanning wordt geleverd om inclusief te zijn. Een inclusieve cultuur bestaat niet alleen uit een variëteit aan mensen. Het is vooral een groep mensen die betrokken wordt, zich kan blijven ontwikkelen en vertrouwen krijgt, zodat iedereen zijn of haar ideeën wilt én durft te delen.

For All is onze definitie van een organisatiecultuur die verder gaat dan “Diversiteit & Inclusie”. Het doel van deze aanpak is dat iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, consistent een hoge mate van vertrouwen ervaart, met positieve resultaten als gevolg.

Great Place To Work For All_Diversity

Vertrouwen is de strategie die altijd en overal werkt

De wereld (van werk) raakt steeds meer divers en internationaal. Met de complexiteit van de moderne wereld, kan jouw organisatie niet zonder ieders potentieel, anders laat je simpelweg geld liggen. Menselijk inzicht, empathie, passie en creativiteit zijn nodig om bij te blijven en te innoveren. Organisaties die “For Some” blijven, lopen het risico om achterop te lopen, minder lerend vermogen te hebben en uiteindelijk omzet te verliezen. For All is het concurrentievoordeel om voorop te blijven lopen. En het mooie van alles: hoewel het tijd kost om op te bouwen en te onderhouden – vertrouwen is gratis.

Het For All-model, met de bijhorende meetmethode, maakt het voor jouw organisatie mogelijk om datagedreven jullie organisatiecultuur te versterken. Het maakt vertrouwen tastbaar én zorgt ervoor dat doelen worden behaald. Dit alles door het binnenhalen van meer diversiteit, het bouwen van vertrouwen en het benutten van ieders potentieel.

De toekomst van werk is For All

Download de gratis whitepaper en lees meer over onze filosofie. 

Download whitepaper
GPTWNL-NinaVanVliet-159 kopie (1)
Anouk Minnes
Anouk werkt al +10 jaar bij Great Place To Work. Met haar kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening is ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over Diversiteit en inclusie

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.