Great Place To Work logo

10 vragen & antwoorden over de Best Workplaces Awards 2022

In de week van 30 mei tot en met 2 juni maakt Great Place to Work Nederland voor de twintigste keer de lijst van Best Workplaces bekend. Deze werkgevers hebben een werkomgeving gecreëerd waarin mensen vertrouwen, trots en plezier ervaren. Hieronder vind je 10 vragen en antwoorden over de Best Workplaces 2022.

HubSpot Video


Over de lijst van Best Workplaces

1. Hoe wordt de lijst van Best Workplaces opgesteld?

Vertrouwen binnen organisaties vergroten: dat is onze missie. Door middel van de Best Workplaces lijst wil Great Place to Work werkgevers die hierin zijn geslaagd erkennen en een podium bieden. Iedere deelnemende organisatie voert twee onderzoeken uit: het medewerkersonderzoek (Trust Index) en het werkgeversonderzoek (Culture Audit).

Het medewerkersonderzoek bestaat uit 60 stellingen die de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen een organisatie meten. De Culture Audit evalueert wat een organisatie doet als werkgever op specifieke thema’s, zoals vertrouwen en effectief leiderschap. De hoogst scorende organisaties (berekend volgens de Great Place to Work For All formule) per categorie staan op de lijst van Best Workplaces. Het is de twintigste keer dat deze lijst in Nederland bekend wordt gemaakt.

2. Uit welke categorieën bestaat de lijst van Best Workplaces?

De lijst bestaat uit vier categorieën:

 • Multinational: organisaties met minimaal 20 medewerkers aanwezig in minimaal 4 landen en 50 medewerkers of meer in Nederland
 • Large: organisaties met 250 of meer medewerkers
 • Medium: organisaties met 50 tot 250 medewerkers
 • Small: organisaties met 20 tot 49 medewerkers

3. Hoeveel organisaties doen mee aan de lijst van 2022?

In lijstjaar 2021-22 doen 235 organisaties mee aan het Great Place to Work traject en zijn 185 organisaties erkend als Great Place to Work Certified. Om de lijst van Best Workplaces te halen, is deze certificering vereist. Ook dient de Culture Audit ingeleverd te worden. Vervolgens is op basis van de For All methode de ranking van de lijst bepaald. Uiteindelijk zijn 39 van de 80 deelnemende organisaties in 2022 erkend als Best Workplace.

De verdeling per categorie:

 • Multinational: 10 van de 24 deelnemers erkend als Best Workplace
 • Large: 9 van de 9 deelnemers erkend als Best Workplace
 • Medium: 10 van de 29 deelnemers erkend als Best Workplace
 • Small: 10 van de 18 deelnemers erkend als Best Workplace

4. Wat levert het zijn van een Best Workplace op?

Naast inzicht in wat er speelt binnen je organisatie en wat jouw medewerkers waarderen, levert een actieve focus op goed werkgeverschap en een gezonde organisatiecultuur betere bedrijfsresultaten op. We zien namelijk dat organisaties die een Best Workplace zijn, significant hogere resultaten behalen.

Wij zijn er dus van overtuigd dat het investeren in een cultuur van vertrouwen een effectieve strategie is om organisatiedoelstellingen te behalen. Dit is uit te drukken in zowel ‘softe’ resultaten (bijvoorbeeld toegenomen innovatievermogen, imago en klantvertrouwen) als in ‘harde’, meetbare resultaten (zoals omzet, verloop en verzuimcijfers).

Over het Best Workplaces event

5. Wanneer is het Best Workplaces event?

Dit jaar gaat Great Place to Work on tour door heel Nederland langs alle Best Workplaces. Op maandag 30 mei bezoeken we de Best Small Workplaces, op dinsdag 31 mei de Best Multinational Workplaces, op woensdag 1 juni de Best Large Workplaces en we sluiten de week af op donderdag 2 juni met de Best Medium Workplaces.

6. Wat is het thema van het event?

Het thema is dit jaar ‘The Road to Greatness’. ‘Greatness’, in deze context het zijn van een Best Workplace, is niet een doel op zich. Het is een reis die nooit af is. Een voortdurend proces met pieken en dalen. Een weg vol oneindige ontdekkingen en verrassingen. Met hobbels en zijsporen. Maar wat telt is het streven naar beter. Een proces van uitzoomen, optimaliseren, onderzoeken en aanspreken. Dat is waar de beste werkgevers continu mee bezig zijn.

Leiders van nu moeten continu hun blik verbreden, ruimte maken voor ieders talent en kijken naar andere perspectieven. Durf je missers te delen. Deel je kwetsbare ervaringen. Omdat dit ertoe doet. Alleen dan bereik je een staat van ‘greatness’. Dit alles kom je tegen op weg naar goed werkgeverschap. Een waardevolle ervaring... en dat gaan we vieren!

Over Great Place to Work

7. Wat doet Great Place to Work?

Al 35 jaar meet Great Place to Work vertrouwen binnen organisaties: het fundament van organisatiesucces. Dit doen wij voor diverse organisaties: klein en groot, profit en non-profit, in alle sectoren en in 60 landen. Wij helpen organisaties om een great place to work te worden en te blijven. Dit doen we door:

 • te onderzoeken (we meten goed werkgeverschap vanuit medewerkers- én werkgeversperspectief)
 • te inspireren (we delen waardevolle content, gebaseerd op unieke data en inzichten)
 • te verbinden (we bouwen een community, niet alleen op social media, maar ook door middel van events)
 • te adviseren (we helpen je bijvoorbeeld met het opstellen van een people strategie of we faciliteren dialoogsessies)
 • te erkennen (we bieden een podium door middel van certificering en de lijst van Best Workplaces)
8. Wat is de Great Place to Work For All methode?

Onze missie is dat iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, werkt bij een Great Place to Work. Great Place to Work For All is hét organisatiemodel dat onder andere meet hoe het gesteld is met de innovatiekracht binnen jouw organisatie. For All definiëren we als: “Het maximaliseren van het potentieel van elk individu door het creëren van een omgeving met een hoge mate van vertrouwen, gedreven door betekenisvolle waarden en gefaciliteerd vanuit effectief leiderschap.”

Het zijn van een Great Place to Work For All organisatie leidt tot meer innovatiekracht en groei.

9. Ik vind mijn organisatie ook een Great Place to Work! Hoe kan ik meedoen?

De eerste stap voor erkenning van goed werkgeverschap is certificering. In de For All methode is certificering 100% gebaseerd op de perceptie van de medewerkers. Aanvullend levert jouw organisatie de Culture Brief aan: een document met daarin onder andere demografische gegevens en cijfers over bijvoorbeeld werving en verloop. Deze data gebruiken wij geaggregeerd voor publicaties van trends.

Waar certificering de basis vormt voor de erkenning, onderscheiden wij met de lijst van Best Workplaces die werkgevers die excelleren in het creëren van een Great Place to Work For All. Hiervoor vult jouw organisatie ook de Culture Audit in (het werkgeversonderzoek dat bestaat uit vijf open vragen over vijf thema’s).

Meld jouw organisatie direct aan voor certificering!

10. Hoe ziet een Great Place to Work traject eruit?

Ieder traject start met een digitale kennismaking. Tijdens de kennismaking bespreken wij jullie doelen en ambities en overleggen we welk pakket het beste bij jullie behoeften past. Daarna volgt veelal een persoonlijke intake en gaan we aan de slag met de voorbereidingen van de onderzoeken: het medewerkersonderzoek (Trust Index) en het werkgeversonderzoek (Culture Audit).
De Trust Index staat twee weken open.

Afhankelijk van het pakket dat jullie kiezen, ontvangen jullie een (diepgaande) online rapportage over de resultaten. Door middel van een navigatie van de resultaten krijgen jullie inzicht in de data. Daarna kunnen onze consultants jullie begeleiden in de volgende fase, waarin jullie aan de slag gaan met het uitvoeren van concrete actiepunten. Denk hierbij aan hulp bij het vormgeven van een verandertraject, het begeleiden van dialoogsessies en teamcoaching.

Topics: Best Workplaces

Comments

Laat je inspireren!

Ontdek al onze blogs, best practices en artikelen over goed werkgeverschap, leiderschap, organisatiecultuur en employee experience.

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!