Menu
Header - Demo 2
Medewerkersonderzoek

Veelgestelde vragen

1. Wat is de Trust Index?

Het Trust Index medewerkersonderzoek meet de mate waarin medewerkers hun werkgever beschouwen als een goede werkgever. Het is geen medewerkerstevredenheidonderzoek want het richt zich met name op de mate van vertrouwen die medewerkers ervaren en de kwaliteit van de relaties met management, met hun werk en tussen medewerkers onderling. Het medewerkersonderzoek is gebaseerd op het Great Place To Work-model.

2. Wat is de definitie van een great place to work?

Een great place to work is een organisatie waar de medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie zij werken, trots zijn op wat zij doen en plezier hebben met de collega's waar ze mee samen werken.

3. Wat is de doelstelling van het medewerkersonderzoek?

Jouw organisatie wilt zich ontwikkelen naar een goede werkgever en wil, door middel van onafhankelijk onderzoek, nagaan in welke mate de organisatie dat al is. Met dit medewerkersonderzoek kan de mening van alle medewerkers gevraagd worden en op basis van de resultaten verbeteracties worden opgesteld.

4. Is het onderzoek echt anoniem?

Great Place To Work waarborgt de anonimiteit van de deelnemers aan het medewerkersonderzoek. Iedere onderzoeker van elke Great Place To Work vestiging waar ook ter wereld is contractueel gebonden aan zeer strenge ethische normen. Een onafhankelijke meting waarbij de discretie van de individuele medewerkers gewaarborgd is, is de kracht van onze aanpak en een belangrijke indicator voor de geloofwaardigheid van onze organisatie.

De techniek van online onderzoek maakt dat wij op naam gestelde uitnodigingen versturen. De emailadressen, beschikbaar gesteld door de opdrachtgever, worden éénmalig gebruikt om per medewerker een code te genereren om het onderzoek op te starten. Ook de herinnering e-mails  tonen de namen van de medewerkers. Deze openheid doet verschillende mensen twijfelen aan de anonimiteit van het onderzoek. Dit is onterecht.

Zodra de data is afgerond en verzonden wordt in de rapportage de band tussen de persoon en zijn scores verbroken. De dataregels worden geaggregeerd. Die data die wij kunnen inzien is zijn de verschillenden eenheden (gebaseerd op de organisatiestructuur) en de persoonskenmerken (gender, functie, leeftijd, etc). Door deze koppelingen kan op basis van de geaggregeerde data uit het onderzoek effectieve verbeteracties worden geselecteerd.

"Ja, maar ik ben de enige vrouw van de afdeling" of "Uit mijn combinatie van persoonskenmerken kan zo worden afgeleid dat ik het ben". Dergelijke risico's hebben wij als volgt ondervangen. De rapportages omvatten onder meer de datasheets, een matrix van alle stellingen van het onderzoek en de geaggregeerde scores van de organisatie en de scores per demografische groep. Alle waarnemingen minder dan 5 respondenten worden niet getoond: er verschijnt een '-'.

Kortom, de rapportages tonen nooit persoonlijke informatie. Er kan geen dossiervorming plaatsvinden op basis van een onderzoek van Great Place To Work. Wij zullen nooit - ook op gevaar onze reputatie te verliezen - opdrachtgevers persoonlijke gegevens tonen, ook niet wie uiteindelijk wel en niet hebben deelgenomen.

Ook Metricality, de organisatie die het technische systeem heeft ontwikkeld en onderhoudt, is contractueel gebonden om nooit data beschikbaar te stellen aan afzonderlijke organisaties, anders dan Great Place To Work. Als enige derde partij, kunnen - op basis van zeer strikte voorwaarden - wetenschappers wel met de geaggregeerde data werken. Ook deze maatregel is geen verbreking van de anonimiteit.

5. Moet iedereen meedoen?

Ja en er is een minimum responspercentage (afhankelijk van het totaal aantal medewerkers) vereist om het onderzoek representatief te maken. Als jouw organisatie meedoet voor deelname aan Great Place To Work Certified en de Best Workplaces dan gelden strengere eisen aan de respons gebaseerd op het aantal uitgenodigde medewerkers.

6. Hoe lang heb ik de tijd om de vragenlijst in te vullen?

Het onderzoek duurt in principe twee weken. De vragenlijst zelf is binnen 15 tot 20 minuten in te vullen. Daarna wordt in overleg met de leiding van jouw organisatie bepaald of een herinneringsmail wordt gestuurd of dat het onderzoek wordt afgesloten.

7. Wat doet Great Place To Work?

Great Place To Work helpt organisaties bij het creëren van een organisatiecultuur waarin vertrouwen centraal staat. Dit doen we met de Trust Index, het medewerkersonderzoek waarmee we vertrouwen, trots en plezier meten. We geloven dat vertrouwen de basis is voor betere individuele prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsresultaten. Groei en innovatie volgen dan vanzelf.  

Onze filosofie is gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in 60 verschillende landen. 

8. Hoe kan ik de term management in de vragenlijst lezen? 

Een belangrijk onderdeel in het Great Place To Work model is de relatie tussen management en medewerkers. De term management is hierbij een collectief begrip van alle managementrollen in een organisatie. De vragenlijst heeft niet het doel om managers te beoordelen, maar is een meting van de vertrouwensrelatie tussen mensen met een leidinggevende rol en zonder een leidinggevende rol. Met deze benadering wordt gefocust op de thema’s van het onderzoek in plaats van het functioneren van specifieke mensen. Als het onderwerp van een stelling gaat over de “coördinatie’’, of ‘’interesse tonen’’, ga dan in gesprek waar precies de behoefte ligt rondom deze onderwerpen, in plaats van praten over wat iemand wel of niet goed doet. Daarmee is de Trust Index een ontwikkelinstrument en geen beoordelingssysteem.

Als de perceptie van mensen met betrekking tot stellingen anders is bij bijvoorbeeld de direct leidinggevende en directie , ontstaat er dus een gemengd beeld, waarbij een ’’soms waar/soms onwaar’’ antwoord gegeven kan worden. Wij geloven in de ambitie om vertrouwen, trots en plezier door alle lagen te ontwikkelen en daarom in de waarde van het gesprek over hoe daar te komen. Een van de taken van management is juist het doorvertalen van een centrale boodschap naar alle lagen in de organisatie.