Flag

Hoe creëer je een Great Place to Work? Coöperatie DELA deelt haar succes.

Afgelopen woensdag mocht ik aanwezig zijn bij een inspiratiesessie die Great Place to Work organiseerde in samenwerking met Coöperatie DELA en organisatieadviesbureau &Samhoud. Coöperatie DELA doet sinds 8 jaar mee met het Great Place to Work onderzoek en heeft het gedachtegoed weten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Samen met de medewerkers bouwen ze aan hun Best Workplace en ze laten al jaren stijgende scores zien op het onderzoek. &Samhoud heeft hen de afgelopen jaren ondersteund in de veranderingen. Daarnaast is &Samhoud in 2010 Europa’s Best Workplace geworden en dus ervaringsexpert.

Ik ben zelf sinds september in dienst van Great Place to Work® en voor mij was het de eerste keer dat ik bij een dergelijke sessie aanwezig was. Ik was heel benieuwd wat ik kon verwachten. De sessie vond plaats in het inspirerende pand van &samhoud aan de Parkstraat te Utrecht. De zaal was ruim en licht en er hingen inspirerende posters met quotes van medewerkers aan de wand. Er waren meer dan 25 deelnemers afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als de overheid. Een groep van enthousiaste mensen met uiteenlopende achtergronden. Doel van de inspiratiesessie was om, aan de hand van het verhaal van Coöperatie DELA, inzicht te geven in wat een Great Place to Work is en wat er bij komt kijken om dit te worden. Een bijkomend doel was om van elkaar te leren en kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Coöperatie DELA

Nadat iedereen welkom is geheten door Otie Hauser, LEAN manager bij &Samhoud, en Marieke Michel van Great Place  to Work® en iedereen zich heeft voorgesteld, vertelt Véronique Klaassen, directeur P&O, over de reis die Coöperatie DELA heeft afgelegd. In 2004 nam een nieuwe directeur de beslissing om “de slapende olifant wakker te maken”. Organisatiedoelstellingen werden niet gehaald en de indruk bestond dat er meer uit de medewerkers te halen was. Coöperatie DELA organiseerde diverse sessies om te ontdekken wat haar waardes, missie en troeven (kwaliteiten) waren. Hoewel dit veel inzicht gaf, lukte het niet deze missie blijvend waar te maken. DELA besloot het programma ‘Samen Onderweg naar een Lerende Organisatie’ op te starten waarbij organisatieadviesbureau &Samhoud gekozen werd als partner. Ronde-tafelsessies werden georganiseerd om te komen tot een gewaagd doel, onderliggende doelen, strategie en KPI’s. DELA stelde als gewaagd doel om in 2020 de meest betrokken coöperatie te worden die het leven meer betekenis geeft. Om dit gewaagde doel te vertalen naar de praktijk werden vier onderliggende doelen opgesteld (gerelateerd aan ‘onze leden’, ‘onze mensen’, ‘onze omgeving’ en ‘onze financiën’) waarvan er een is dat DELA de leukste plek moet zijn om voor te werken. Op basis van dit doel is Coöperatie DELA een samenwerking aangegaan met Great Place to Work® en is de ambitie uitgesproken om in 2020 nr. 1 te worden op de lijst van Best Workplaces. In dit verhaal komt duidelijk naar voren dat Coöperatie DELA vanuit een strategisch oogpunt is gaan investeren in goed werkgeverschap en dat het management overtuigd is dat de medewerkers van Coöperatie DELA het verschil maken. Marieke laat vervolgens in haar uitleg over het gedachtegoed van Great Place to Work® nogmaals zien hoe essentieel dit is om een Great Place to Work-traject te laten slagen. 

De vertaling naar de praktijk

Na een korte pauze waarin druk gepraat wordt over het zojuist gehoorde verhaal, laten Otie Hauser en Veronique zien op welke manier ze het gewaagde doel, en dus ook de doelstelling rondom het zijn van een goede werkgever, hebben vertaald naar de dagelijkse praktijk. In het geval van Coöperatie DELA is dit gedaan aan de hand van de LEAN methode. Otie licht het LEAN verandertraject toe. Uit de visie, in de vorm van een gewaagd doel, volgt een strategie hoe het gewaagde doel te bereiken. Vervolgens wordt deze visie vertaald naar een apart jaarplan voor elke afdeling en team. Uit deze jaarplannen volgen persoonlijke resultaat-afspraken met elke medewerker. Elke dag wordt er gestuurd op de KPI’s met behulp van een scorebord om bewustwording, inzicht en transparantie te creëren. Hier zijn bijvoorbeeld ook de focuspunten uit het Great Place to Work onderzoek op weergegeven.

Otie loopt naar een groot, stralend scorebord toe waarop de doelstellingen en KPI’s van een afdeling van Coöperatie DELA gevisualiseerd staan. In elk team of afdeling binnen de organisatie wordt dit bord wekelijks met elkaar in een weekstart besproken. Deze manier van werken laat een grote mate van transparantie zien. Persoonlijke prestaties van de medewerkers zijn hier bijvoorbeeld ook op weergegeven. We horen uit het verhaal dat dit niet leidt tot negativiteit of jaloezie, maar juist tot medewerkers die elkaar om hulp vragen, feedback geven en beter samenwerken. Ook wordt duidelijk dat discipline een enorme rol speelt in het vertalen van strategie naar de praktijk. Het is niet altijd makkelijk geweest om deze manier van werken te implementeren en vast te houden, maar het doorzetten heeft wel geloond. Iedereen is zeer geïnteresseerd en er worden veel vragen gesteld. Ik zie dat men zich afvraagt of dit ook in hun organisatie zou werken.

Leerpunten en tips

Aan het einde van de sessie gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over hetgeen zij van de Coöperatie DELA case geleerd hebben en hoe ze dit zouden kunnen toepassen in hun eigen organisatie. Ook denken de deelnemers in groepjes na over tips voor Coöperatie DELA. De leerpunten en tips worden in de groep met elkaar gedeeld en er komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo worden er ideeën uitgewisseld over hoe je een managementteam op een originele manier kunt overtuigen om te investeren in goed werkgeverschap.

Een van de tips voor Coöperatie DELA was om de veranderingen te borgen in de organisatie door bijvoorbeeld mensen hiervoor op te leiden. Een andere tip aan Coöperatie DELA was om haar best practices met een breder publiek te delen, zoals vandaag, zodat we van elkaar kunnen leren en beter worden.

Wat mij persoonlijk opviel in het verhaal, was de hoge mate van vertrouwen die er binnen Coöperatie DELA bestaat. Wekelijks worden individuele resultaten op een scorebord met het hele team besproken, waar iedereen op een constructieve manier nadenkt over hoe ze hun eigen prestaties kunnen verbeteren. Dat dit goed werkt, kan alleen als er een cultuur van vertrouwen is.

Tot slot

De inspiratiesessie wordt afgesloten met een netwerkborrel waarbij we de dag onder het genot van een goed glas wijn kunnen nabespreken. Het was een leuke en leerzame dag in meerdere opzichten. Ik vond het interessant om te zien hoe uiteenlopende organisaties met vergelijkbare uitdagingen bezig zijn. Het is nog interessanter om te zien hoe succesverhalen van andere organisaties – vaker dan we denken – vertaald kunnen worden naar onze eigen organisatie om een sterkere cultuur te creëren, bestaande uit vertrouwen, trots en plezier, waarmee we onze ambities kunnen realiseren. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als deze voor het oprapen ligt?

@ Coöperatie DELA: bedankt voor het delen van jullie succesverhaal en &Samhoud dank voor jullie gastvrijheid. Tot de volgende keer!

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

 

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!