Flag

De succesvolle aanpak van de Culture Audit door coöperatie DELA

Op 5 oktober 2017 organiseerde Great Place to Work een ontbijtsessie voor deelnemende organisaties omtrent de Culture Audit. Dit is de tool om je HR en werkgeversbeleid vorm te geven. Chantal Grassère, P&O adviseur van DELA, vertelde haar praktijkverhaal en hoe zij al jaren, met nog steeds veel enthousiasme, de Culture Audit van DELA opstelt. In haar verhaal deelt zij het succesvolle praktijkvoorbeeld bestaande uit vijf onderdelen: strategie, plan van aanpak, werkwijze, opmaak en eindresultaat.

1. Strategie

Chantal is gedurende het jaar altijd bezig met het verzamelen van materiaal om het beleid te illustreren. De zes belangrijkste tips:

 • Zorg dat de regie in 1 hand is;
 • Raadpleeg als je eerder hebt meegedaan de feedback van Great Place to Work bij de samenstelling van een nieuwe Culture Audit;
 • Bepaal welke hoogtepunten je eruit wil lichten;
 • Maak een inleiding per hoofdstuk want dit draagt bij aan de context;
 • Verwerk je kernwaarden in je Culture Audit;
 • Denk na over de opmaak zodat het werkbaar is, verkies bijvoorbeeld Word boven PowerPoint.

2. Plan van aanpak

Chantal start ieder jaar met het samenstellen van een projectgroep, bijvoorbeeld met de afdeling Communicatie, en een planning zodat er tijd genoeg is om zaken te verzamelen. Reserveer tevens budget als je bijvoorbeeld geld wilt steken in het opmaken van het document. De andere drie tips zijn:

 • Denk na wie een bijdrage zou kunnen leveren aan de Culture Audit en betrek collega's zo vroeg mogelijk;
 • Laat je inspireren door anderen. Zo is DELA naar Mars gegaan om inspiratie op te doen en hebben ze Incentro uitgenodigd om hun verhaal te horen. Chantal gaf ook het advies om de Best Practices gidsen goed te bekijken. Die brengt je op ideeën, ook om je werkgeversbeleid aan te scherpen;
 • Schrijf vooral zaken op die jullie normaal beschouwen. Soms zijn dit juist de organisatie specifieke initiatieven die het verschil maken.

3. Werkwijze

Chantal geeft vier tips over wat voor DELA een succesvolle werkwijze blijkt te zijn:

 1. Werksessies organiseren waarbij je collega's betrekt en samen aan de inhoud werkt.
 2. Verzamel gedurende het jaar documentatie zoals relevante teksten, nieuwsbrieven, presentaties, filmpjes, persoonlijke verhalen, foto's en sla deze centraal op in verschillende mappen per thema.
 3. Betrek medewerkers en leidinggevenden vanuit verschillende rollen en afdelingen zodat het een levendig document wordt dat breed gedragen is in de organisatie.
 4. Maak zelf foto's, laat foto's naar je toesturen en benut momenten als je in contact bent met collega's.

4. Opmaak

Organisaties wordt gevraagd om het document in een Word of pdf-document op te sturen. Naast de vaste onderdelen van de negen beleidsthema's is een organisatie vrij in de vormgeving van het document. Dit jaar heeft DELA een interactieve pdf gemaakt van hun Culture Audit. Chantal geeft inzicht in hoe zij te werk gaan:

 • In een Word document geeft zij per hoofdstuk de verwijzingen naar bijlagen en de plaats van foto's in kleur aan ten behoeve van de opmaak door DTP-er.
 • Maak het document op conform je huisstijl, betrek vormgeving en/of afdeling communicatie.
 • Maak gebruik van een tekstschrijver die ook redigeert en controleert of het voor een buitenstaander duidelijk is.
 • Verwerk persoonlijke quotes uit het GPtW-onderzoek die je beleid onderschrijven.
 • Denk na over framing van je werkgeversbeleid die past bij je cultuur. Zo heeft DELA een extra vakantiedag gecommuniceerd als een "Helemaal voor jezelf dag".

5. Eindresultaat

DELA presenteert als eerste het document aan het directieteam, dit jaar in de vorm van de interactieve pdf. Daarnaast is DELA op basis van de Culture Audit en de scores uit het medewerkersonderzoek wederom een Best Workplace geworden. Samen met een afvaardiging van mensen die bijgedragen hebben aan de Culture Audit gaan zij, als blijk van waardering, naar het Best Workplaces event.

Tevens mocht DELA dit jaar de special award voor het thema Delen in ontvangst nemen. Ieder jaar deelt Great Place to Work namelijk awards uit op drie thema's uit de Culture Audit. Dit jaar won DELA op het gebied van hun uitgebreide MVO-beleid en de manier waarop zij hun medewerkers hierbij betrekken. 

Over DELA

DELA – voluit Draagt Elkanders Lasten – is een coöperatie met een missie. Sinds de oprichting in 1937 geldt: samen sta je sterker. Wat coöperatie DELA uniek maakt is de combinatie van verzekeren én verzorgen. Met de verzekeringen en diensten zorgen ze ervoor dat hun leden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. En met circa drie miljoen leden en ruim 1.500 medewerkers is DELA een van de grootste coöperaties van Nederland.

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: → Verwelkomen (Onboarding) → Delen - Bijdragen aan de maatschappij → Ontwikkelen → Werven → Best Practices gidsen → Spreken → Luisteren → Inspireren → Delen - Belonen → Bedanken → Zorgen

Comments