Menu

Great Place To Work-Certified™

CARE Nederland

Great Place To Work™ Certified
April 2023 - April 2024
Great Place To Work™ Certified
April 2021 - April 2022
Great Place To Work™ Certified
Oktober 2019 - Oktober 2020

Over deze organisatie

Wij zijn CARE Nederland, onderdeel van CARE International, een internationale ontwikkelingsorganisatie die actief is in 100 landen. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, zetten we ons al bijna 80 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben. CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren. Daarnaast creëren we omstandigheden waarmee gemeenschappen beter weerbaar worden tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners, overheden en gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten.

Lenneke Kono Tange
“Vanwege mijn diepe passie om bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid, biedt CARE een werkomgeving die mij en mijn collega's uitdaagt om dit middels gelijkwaardige samenwerking en op een inclusieve manier te realiseren. Naast mijn boeiende en gevarieerde taken als projectmanager, geniet ik ervan om op strategisch niveau verantwoordelijkheden op me te nemen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot mijn benoeming als Gender Focal Point voor CARE Nederland.”
Reintje van Haeringen
“Bij CARE werken we aan positieve verandering met gemeenschappen in landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika – daarin ligt de drijfveer voor ons werk. Daar halen we energie uit en we streven ernaar dat onze mensen zich daar op kunnen focussen. We bieden daarbij ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en houden elkaar scherp op wat er nodig is om succesvol te zijn en te blijven. Het is een ontzettend leuke en dankbare taak om daarbij de kennis en motivatie van onze mensen leidend te laten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat het verschil maakt voor onze impact op sociale onrechtvaardigheid.”

Over de Great Place To Work-certificering

De stem van de medewerker vinden we het belangrijkst. Daarom is deze certificering 100% gebaseerd op het Trust Index™-medewerkersonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit 60 stellingen over verschillende thema’s. Hiermee meten we vertrouwen, trots en plezier in organisaties.

Dit zijn de voorwaarden voor certificering:

  • een score van 70% of hoger op de Trust Index;
  • een minimale respons;
  • een ingevulde Culture Brief™.

Het certificaat is één jaar geldig. Organisaties met de hoogste scores op de Trust Index maken kans op een plek op de lijst van Best Workplaces™.

Werken bij CARE Nederland

Een van de waarden van CARE Nederland is ‘respect’: We onderkennen de waardigheid, de potentie en de bijdrage van deelnemers, donoren, partners en medewerkers. Wij geloven dat met een gedegen inwerkprogramma, CARE Nederland de nieuwe medewerker op een respectvolle manier welkom heet.

Om nieuwe medewerkers op een goede manier welkom te heten en wegwijs te maken binnen CARE als confederatie en in het bijzonder CARE Nederland als lid van deze confederatie, is een inwerkprogramma opgezet waarbij relevante informatie aan nieuwe medewerkers ter beschikking wordt gesteld en nader wordt toegelicht door experts binnen de organisatie.

Naast een individueel programma waarbij gedurende de eerste vier weken van in dienst treding de nieuwe medewerker met diverse functiehouders binnen de organisatie een kennismakingsgesprek voert, wordt door het team HR per kwartaal een introductie bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte om gezamenlijk te reflecteren op de introductieperiode. Diverse collega’s schuiven bij de bijeenkomst aan om te vertellen over de functie die ze vervullen en de projecten waarin zij actief zijn. Aan alle nieuwe collega’s wordt een lees- en naslagwerk beschikbaar gesteld zodat relevante informatie ook na de inwerkperiode kan worden teruggelezen.

 

Laat zien dat je een goede werkgever bent

Ontdek de voordelen en voorwaarden van certificering en deelname aan de Best Workplaces.

CTA_Certified