Wat is Employer Branding? » Great Place to Work Nederland

Bouw een sterk
Employer Brand

Employer branding draait om goed werkgeverschap
Employer branding moet geen doel op zich zijn, maar een middel dat je in staat stelt om huidige medewerkers te blijven binden en potentiële medewerkers te werven. Veel organisaties denken, onterecht, dat employer branding vooral draait om externe communicatie waarin de boodschap wordt overgebracht dat de organisatie een goede werkgever is, maar het gaat er bij employer branding vooral om een goede werkgever te zijn, voor zowel de huidige als toekomstige medewerkers. 
 

Erkenning van goed werkgeverschap
De grote vraag is natuurlijk: hoe ga je als organisatie bekendstaan als een goede werkgever? Vanuit de visie, dat een sterk employer brand alleen kan worden gerealiseerd als de interne organisatie dit beeld ondersteunt, erkent Great Place to Work goed werkgeverschap door te kijken naar zowel het medewerkers- als het werkgeversperspectief. 

Wat is Employer Branding?

Employer branding moet geen doel op zich zijn, maar een middel om huidige medewerkers te binden en potentiële medewerkers te werven.

Lees de blog

5 stappen van Employer Branding

Hoe bouw je een aantrekkelijk employer brand? Stap 1 is om een sterke interne organisatiecultuur te bouwen. Ontdek de andere vier stappen. 

Ontdek de 5 stappen

4 tips voor communicatie
rondom Employer Branding

Hoe laat je je werkgeverschap op een goede manier zien? Ontdek de vier tips voor arbeidsmarktcommunicatie en employer branding. 

Ontdek de tips

Wat levert Employer Branding op?

Bij het zoeken naar de juiste mensen voor jouw organisatie is employer branding van groot belang. Maar wat levert Employer Branding op?

Ontdek de resultaten

Twee labels voor employer branding

Vanuit onze visie is de employer branding geen doel op zich, maar een resultaat van het blijvend werken aan goed werkgeverschap en het centraal stellen van de mensen binnen jullie organisatie. Wij erkennen organisaties die zich onderscheiden op het gebied van goed werkgeverschap via de labels Great Place to Work Certified en Best Workplace. Deze erkenning is onderdeel van een groter traject om de organisatie blijvend te blijven ontwikkelen naar het zijn van een goede werkgever.  

Great Place to Work Certified

Employer Branding_Great Place to Work Certified

Door middel van certificering erkent Great Place to Work goede werkgevers. Zodra een organisatie voldoet aan de criteria (zie hieronder), kan zij direct na terugkoppeling van de resultaten van het medewerkersonderzoek en analyse van de organisatiecultuur voor 1 jaar het label 'Great Place to Work Certified' dragen.

Best Workplace

 

Employer Branding_Best Workplaces

 

 

 

Het label Best Workplace onderscheidt de allerbeste werkgevers om voor te werken uit een selectie van de gecertificeerde organisaties in het jaar daarvoor. Voor iedere categorie (Multinational, Large, Medium en Small) hanteren wij een top 10. De 40 Best Workplaces 2019 worden eind maart 2019 bekendgemaakt. 

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC