Onze mensen » Great Place to Work Nederland

Werken vanuit een missie

Als Great Place to Work Nederland willen wij een bijdrage leveren aan een betere wereld door vertrouwen, trots en plezier in organisaties te vergroten. Het vergroten van deze thema's kost tijd want verandering gaat niet over één nacht ijs. Vandaar dat veel deelnemende organisaties een commitment met ons en met het traject aangaan voor de lange-termijn.

Waar we voor staan

De commitment die wij aangaan, is gebaseerd op de kernwaarden die wij met de gehele organisatie gedefinieerd hebben, namelijk toewijding en oprechtheid. Toewijding betekent de dagelijkse inzet van onze mensen om invulling te geven aan onze missie. Deelnemende klanten omschreven het als volgt:

  • "Superfijn contact, flexibele medewerkers en bereid om mee te denken in oplossingen"
  • "Goede ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van zowel de Trust Index© als de Culture Audit©. Zeer gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving en het is makkelijk om medewerkers aan de lijn te krijgen. Snelle en effectieve respons bij vragen. Fijn dat er actief meegedacht is bij het formuleren van eigen vragen."
  • "Goede begeleiding van het traject, je kunt met elke vraag terecht, de gemaakte afspraken worden nagekomen, presentaties/analyses van de uitslagen, advies t.a.v. het vervolgtraject"

Als partner is het voor ons belangrijk om oprecht te zijn. Hier hoort soms nee verkopen ook bij. Als we merken dat een organisatie nog niet klaar is voor het Great Place to Work-traject zullen wij kijken wat er nodig is om er klaar voor te zijn. Oprechtheid geldt ook voor ons eigen werkgeverschap 'practice what you preach'.

Ontmoet de mensen van Great Place to Work Nederland

Mensen vormen de kracht van iedere organisatie. Iedere medewerker heeft voor zichzelf gedefinieerd wat Great Place to Work voor hem/haar betekent. Hieronder staat beschreven wie de persoon is en waarvoor je contact op kunt nemen.

René Brouwers

Directeur & Consultant
 

Tel: 06 21 44 86 69

Wie ben je?
Ik ben René Brouwers en een bevlogen duizendpoot.

Wat doe je?
Mijn werk bestaat uit een leuke combinatie van werk als directeur van de Nederlandse vestiging van Great Place to Work, werk als consultant onder andere door het geven van workshops en inspiratiesessies en het onderhouden van de contacten binnen ons wereldwijde netwerk van Great Place to Work-vestigingen. En als mooiste: Zoveel mogelijk in gesprek zijn met klanten over hun ontwikkeling en verandering als organisatie, veelal vanuit hun ambitie een Best Workplace te zijn.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Het feit dat ons gedachtegoed en de manier waarop wij aankijken tegen de wereld van goed werkgeverschap het fundament vormt bij alle organisaties waarmee wij samenwerken, vind ik enorm krachtig en inspirerend. De thema’s Vertrouwen, Trots en Plezier vormen voor mij een sterke basis voor ontwikkeling bij organisaties. Vanuit Great Place to Work betekent dit voor mij dat we echt iets kunnen bijdragen aan de wereld van werkend Nederland. De passie en gedrevenheid van de mensen waarmee ik mag samenwerken om hun doel te bereiken, is heel mooi om te zien, zeker gezien mijn achtergrond in de non-profit sector.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Ik kom graag in gesprek over het creëren van mooie organisaties. Met een kop koffie voor inspiratie of kritische vragen over wie we zijn en wat we doen. Over vraagstukken rondom verandermanagement en organisatieontwikkeling. Ook breng ik organisaties onderling graag met elkaar in contact in het kader van het delen Best Practices en inspiratie. Organisaties kunnen zoveel van elkaar leren. Schroom niet om contact met mij op te nemen, want ik kom graag bij je langs vanuit de overtuiging dat daar hoe dan ook wel iets moois uitkomt.

Marieke Hoogenberg

Consultant
 

Tel: 06 41 12 22 89

Wie ben je?
Ik ben Marieke Hoogenberg, een optimistisch gevoelsmens.

Wat doe je?
Recent ben ik gestart als consultant bij Great Place To Work. Ik kijk er enorm naar uit om werkgevers verder te helpen in de (door)ontwikkeling van goed werkgeverschap. Ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren tijdens de verkennende en adviesgesprekken, workshops en presentaties binnen onze dienstverlening. Mijn werk is geslaagd als we écht impact hebben weten te realiseren die daadwerkelijk voelbaar is voor de medewerker én werkgever.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Werkgevers kunnen op een geheel eigen manier, zoveel betekenis geven aan de persoonlijke levens van hun medewerkers. Op een goede werkplek kun je als mens tot bloei kunt komen, versteld staan van je eigen vermogen en eigenwaarde aan kunt ontlenen aan de community waar je onderdeel vanuit maakt. En man, wat kunnen organisaties hier nog veel uithalen. De peilers die centraal staan in het gedachtengoed van Great Place To Work, maken niet alleen organisaties en professionals succesvoller, maar ook alle mensen "als mens" daarbinnen effectiever en authentieker. Omdat Great Place To Work als werkgever (natuurlijk) zelf ook vertrouwen, trots en plezier centraal zet, voel ik de vrijheid en veiligheid om grote uitdagingen aan te gaan. Samen met mijn collega’s wil ik blijven leren en iedere dag een beetje beter worden, simpelweg omdat we onderling het beste van elkaar verlangen. Maar ook omdat we elkaar de ruimte geven om fouten te maken… en lol, want dat relativeert zo lekker.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Uiteenlopend van (wederzijdse) inspiratie, tot praktische inzichten over werkgeverschap, cultuur, leiderschap en veranderprocessen. Veelal aan de hand van onze methodologie. Ik breng ervaring mee als HR-professional in snel veranderende organisaties en vind het super leuk om organisaties op verschillende niveaus vanuit een alomvattend, bedrijfskundig en zeker mensgericht perspectief te benaderen. Heb je mooie best practices die je wil delen? Hiervoor ben ik zeker te porren!

 

Anouk Minnes

Project- en Marketingmanager
 

Tel: 06 52 72 64 17

Wie ben je?
Ik ben Anouk Minnes en enthousiast PlayStation’er.

Wat doe je?
In eerste instantie ben ik sinds 2011 Projectmanager en daarmee verantwoordelijk voor de logistiek, uitvoering en begeleiding van de (internationale) onderzoeken die we doen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de marketing van Great Place to Work. Denk hierbij aan het ontwikkelen en tot uitvoer brengen van het strategisch marketingplan, het uitdragen van de positionering van Great Place to Work, contact met mediapartners, PR, sociale media, websitebeheer en het schrijven en vormgeven van content. Tenslotte ben ik verantwoordelijk voor de lijst van Best Workplaces en alle communicatie/marketing en analyses daaromheen. Samen met collega Willemijn organiseer ik tot slot het Best Workplaces event.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Great Place to Work  is voor mij de ultieme plek om uitvoering te geven van waar ik voor sta. Ik heb een achtergrond in Commerciële Economie en Antropologie. Het centraal stellen van de mens om daarmee organisatiesuccessen te behalen, past bij mij. Al vanaf mijn eerste dag hier geloof ik in ons gedachtegoed en nog steeds sta ik daar volledig achter. Great Place to Work is voor mij een plek om me te ontwikkelen, kansen te pakken, initiatief te nemen om onze organisatie te verbeteren en een directe invloed uit te oefenen op dat wat we doen: Het werkende leven van mensen beter te maken.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Voor een heleboel zaken! Enerzijds praktische zaken rondom de uitvoering van onderzoeken, anderzijds rondom publicaties of samenwerkingen over/met Great Place to Work en alle vragen rondom de Lijst van Best Workplaces. Tot slot is Great Place to Work Nederland onderdeel van een groot internationaal organisatienetwerk en kun je bij mij terecht over alle vragen rondom de werkwijze en praktische insteek daarvan.

Barbara Braak

Business Developer & Sales Consultant
 

Tel: 06 15 37 87 93

Wie ben je?
Ik ben Barbara Braak en een enthousiaste wereldreiziger.

Wat doe je?
Als Business Developer ligt mijn focus op het enthousiasmeren van zoveel mogelijk organisaties om een Great Place to Work te blijven of worden. Ik heb dagelijks contact met organisaties die het worden van een Great Place to Work overwegen of denken dit al te zijn en bedenk in samenwerking met mijn collega’s acquisitieplannen om het gedachtegoed van Great Place to Work bij nog meer organisaties onder de aandacht te brengen!

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Ons gedachtegoed is iets waar ik voor de volle 100% achtersta, wat mij de mogelijkheid geeft om dit met veel enthousiasme over te brengen op anderen. Het deel uitmaken van een zelfsturende organisatie biedt mij de ruimte om mijn eigen ideeën te opperen en mee te kunnen denken met beslissingen die op heel Great Place to Work van toepassing zijn. Iedereen wordt binnen het team als gelijke behandeld en het is voor mij ontzettend leerzaam om ook dat organisatieperspectief aan te nemen, i.p.v. puur te spreken en handelen als individu. Bovendien vind ik het heel belangrijk dat je met plezier naar je werk toe gaat en tegelijkertijd de ruimte krijgt om je op allerlei vlakken te blijven ontwikkelen. En die gouden combinatie is hier meer dan aanwezig! Door expertise uit te wisselen en elkaar op een positieve manier feedback te geven, kun je samen blijven groeien. Ik heb vertrouwen in onze organisatie, ik ben trots op mijn baan en ik heb plezier met mijn collega's. Kortom: Ik werk in een Great Workplace en dat gun ik iedereen!

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Als je denkt dat ook jouw organisatie een Great Place to Work is, of wanneer je het gevoel hebt dat er nog stappen gezet kunnen worden in de juiste richting, dan ga ik daar graag met je over in gesprek. Samen kunnen we kijken wat Great Place to Work voor jouw organisatie kan betekenen en vertel ik je graag meer over de absolute win-win voor werkgever én werknemer!

Stein van der Weiden

Consultant
 

Tel: 06 21 31 66 61

Wie ben je?
Ik ben Stein van der Weiden en fanatiek kitesurfer.

Wat doe je?
Als Consultant help ik organisaties om het maximale uit hun Great Place to Work-traject te halen, om daarmee de gewenste cultuur te bereiken. Hoe ik dit doe? Door met organisaties samen het hele ontwikkeltraject uit te denken, om vervolgens te helpen bij het interpreteren en duiden van de onderzoeksresultaten, al dan niet in combinatie met een passende workshop. Daarna is het voor mij zaak om ervoor te zorgen dat het niet bij het onderzoek blijft, maar dat er écht een positieve verandering in gang kan worden gezet. Dat doe ik, en daar doe ik het voor!

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Great Place to Work biedt mij de omgeving waarin ik de klant, mezelf en Great Place to Work continu kan ontwikkelen. Ik ben van mening dat die drie aspecten echt nodig zijn om elkaar verder te helpen. Great Place to Work en haar klanten bieden me daarin heel veel ruimte en methodes, begeleiding en handvatten om heel snel te kunnen leren. We geven elkaar hier onderling veel verantwoordelijkheid, waarmee gedreven medewerkers ontstaan die in staat zijn om snel beslissingen kunnen nemen. En dit is nou precies waar we klanten mee helpen: Vertrouwen in plaats van controle.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Je kunt me altijd bellen voor goede, verse koffie. Als je daarnaast nieuwsgierig bent naar wat het resultaat is van goed werkgeverschap en geluk op de werkvloer, of als je in het specifiek wilt weten wat een Great Place to Work-traject in jouw organisatie kan opleveren, dan denk ik graag met je mee!

Willemijn van Mourik

Projectmanager
 

Tel: 06 12 57 14 08

Wie ben je?
Ik ben Willemijn van Mourik, een zorgzaam organisatietalent en liefhebber van lekker eten.

Wat doe je?
Ik ben Projectmanager, wat betekent dat ik mij organisatorisch bezighoud met Great Place to Work trajecten binnen organisaties. Samen met opdrachtgevers bepalen we de beste timing en maak ik een planning van het gehele traject. Ik denk mee in de communicatie en ondersteun organisaties tijdens de praktische voorbereiding, uitvoering en afronding van het Trust Index onderzoek. Daarnaast organiseer ik samen met mijn collega Anouk het jaarlijkse Best Workplaces event, een sprankelende awardshow waar organisaties de welverdiende erkenning krijgen voor hun goede werkgeverschap. Het thema werkgeluk heeft mijn bijzondere interesse, iets wat prachtig past bij het gedachtegoed van Great Place to Work!

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Ons werk heeft echt betekenis. Ik geloof oprecht in het gedachtegoed van Great Place to Work en lever daarom met veel plezier een bijdrage aan organisaties die geloven in de kracht van Vertrouwen, Trots en Plezier. Mijn hart gaat sneller kloppen van het thema 'werkgeluk'. In de werkomgeving van Great Place to Work kan ik me verder verdiepen in dit thema en de ontwikkeling daarvan in ons eigen team en daarbuiten.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Voor alle proces- en planmatige vragen rondom Trust Index onderzoeken en de communicatie daaromheen denk ik graag met je mee en kun je al je vragen kwijt. Ook als je meer wilt weten over het Best Workplaces event ben je bij mij aan het goede adres. Tot slot ga ik graag in gesprek over het thema 'werkgeluk'!

Angelique van Oostveen

Business Development & HR
 

Tel: 06 46 96 70 26

Wie ben je?
Ik ben Angelique van Oostveen en een leergierige sportieveling.

Wat doe je?
Vanuit mijn Business Developer rol probeer ik mensen enthousiast te maken voor Great Place to Work. Samen met de klant onderzoek ik in welke mate wij kunnen helpen en ondersteunen, om prestaties te vergroten langs de weg van goed werkgeverschap, en onderzoek ik hoe deze ontwikkeling eruit zou kunnen zien. Anderzijds zorg ik er als HR-verantwoordelijke voor dat we met elkaar ook zelf een Great Place to Work zijn en blijven. Ons eigen Great Place to Work onderzoek is hierbij onze houvast.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Ik heb als persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan en dat ze het beste uit zichzelf halen. Door te werken bij Great Place to Work kan ik hier een actieve bijdrage aan leveren, zowel vanuit mijn Business Developer rol als die vanuit HR. Ik vind Great Place to Work mede hierdoor een geweldige werkgever. Daarnaast is er sprake van een cultuur van vertrouwen, en staat ondernemerschap hoog in het vaandel, evenals een hoge mate van verantwoordelijkheid en vrijheid. Fouten worden gezien als leergeld. En dat is nou precies de kern van wat werken hier voor mij zo waardevol maakt.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Indien je meer informatie wil over waarom en hoe Great Place to Work kan bijdragen aan de beoogde organisatieverandering langs de weg van goed werkgeverschap of als je direct een afspraak wil inplannen met een van onze consultants. Ook ga ik graag met je in gesprek als het je leuk lijkt om bij ons te komen werken of als je op een andere wijze kansen tot samenwerking ziet. Tot slot ben ik ook altijd bereikbaar voor mensen die inspirerende ideeën hebben voor Great Place to Work om als organisatie te kunnen blijven groeien of ons een podium willen geven zodat we met elkaar nog meer mensen met plezier naar het werk kunnen laten gaan!

Yvonne Zuurbier

Finance & digitale content
 

Tel: 06 31 78 48 34

Wie ben je?
Ik ben Yvonne Zuurbier, groot muziek liefhebber en beelddenker.

Wat doe je?
Ik ben verantwoordelijk voor alle interne handelingen rondom Finance. Daarnaast produceer ik binnen de marketing cirkel digitale content wanneer nodig. Onder andere m.b.t. tot ons event en rondom de Best Workplaces . Hiervoor maak ik bijvoorbeeld ook video’s voor onze organisatie en voor Best Workplaces. Tot slot houd ik me ook graag bezig met het behoud van de  sfeer en ontwikkelingen binnen ons zelfsturende team.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Het is voor mij inmiddels een vereiste geworden om te werken voor een organisatie met o.a. een sociale missie. In ons zelfsturende team is een ieders mening van belang en houdt iedereen zich bezig met elkaars welzijn en gesteldheid. De mate van flexibiliteit binnen onze organisatie creëert ook loyaliteit en dat zorgt voor mij voor gevoelens van trots en vertrouwen. In het grotere geheel heb ik het gevoel dat we -d.m.v. van onze onderzoeken en workshops- meewerken aan een betere en prettigere werkmaatschappij. Goed werkgeverschap en organisaties die elkaar kunnen inspireren, daar werk ik graag aan mee. 

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Allereerst natuurlijk voor een goed verhaal! Daarnaast ook de serieuzere zaken, zoals vragen omtrent facturatie en de interne processen van Great Place to Work. Maar natuurlijk ook voor allerlei andere ideeën en tips voor marketing/uitingen in de media/actualiteiten, en over hoe wij als organisatie zelf nog verder naar buiten kunnen treden, om de wereld te laten blijken waarom Great Place to Work zo’n toporganisatie is! 

 

Jolanda Rossel

Projectmanager
 

Tel: 06 15 10 18 94

Wie ben je?
Ik ben Jolanda Rossel en een nieuwsgierige yoga fan.

Wat doe je?
Als Projectmanager ben ik verantwoordelijk voor verschillende zaken rondom de Trust Index onderzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het plannen, prepareren en afronden van de onderzoeken en de rapportages. Het voor de klant zo prettig en optimaal mogelijk laten verlopen van de onderzoeken is voor mij het belangrijkste uitgangspunt! Daarnaast help ik met de creatie van de lijst van de Best Workplaces en ondersteun ik Yvonne met bepaalde zaken rondom Finance, zoals de facturatie.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Ik vind het ontzettend tof om met ons team werk te verzetten waarvan we merken dat de het erg wordt gewaardeerd en organisaties daadwerkelijk iets (willen) doen met onze input. En hoe geweldig is het om zoveel mogelijk organisaties, samen met mijn collega’s, te helpen in het verbeteren van het mensgerichte werken? Ik heb het gevoel dat we hier met Great Place to Work een algehele verbetering in teweeg brengen en daarmee het werkgeluk in organisaties helpen vergroten. Daarbij is Great Place to Work voor mij het perfecte voorbeeld van 'Practice what you preach', omdat Vertrouwen, Trots en Plezier overduidelijk centraal staan. Voor mij is het belangrijk om een fijne tijd op het werk te hebben en dit voor anderen ook mogelijk te maken!

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Voor vragen rondom planningen, voorbereidingen van rapportages en alle overige vragen die tijdens een onderzoekstraject naar voren kunnen komen, ben ik altijd bereikbaar. En anders zorg ik er wel voor dat je naar de juiste persoon wordt doorverwezen, dus bel/mail vooral!

Nikki Suikers

Consultant
 

Tel: 06 25 31 09 69

Wie ben je?
Ik ben Nikki Suikers, dol op lekker eten, enthousiast en positief.

Wat doe je?
Ik ben Consultant binnen Great Place to Work, wat betekent dat ik veel contact heb met nieuwe, potentiële contacten die met Great Place to Work aan hun organisatie willen bouwen en hen ondersteun bij het lezen van de resultaten en adviseer in de opvolging ervan.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Ik kan hier als persoon een bijdrage kan leveren aan het creëren van een betere wereld, waarin in ieder geval in Nederland steeds meer mensen met meer plezier en geluk naar hun werk toe gaan. En precies díe bijdrage is de reden dat ik hier werk. Ik ben destijds heel bewust op zoek gegaan naar een werkgever waar ik met iets relevants aan de slag zou kunnen en dat is hier maximaal aanwezig! Ik vind Great Place to Work als werkgever ontzettend fijn en ook de werkplek zelf met lieve collega’s maakt het een hele prettige beleving. Er is hier veel ruimte voor eenieders inbreng en persoonlijkheid en samen proberen we het beste in elkaar naar boven te brengen. Ik zou ons willen omschrijven als een continu lerende en verbeterende organisatie.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Als je vragen hebt over ons gedachtegoed of geïnteresseerd bent in onderzoek bij Great Place to Work, dan sta ik je graag tewoord. Ook als je daarnaast iets wilt weten over kosten of de reden waarom je eigenlijk een Great Workplace zou willen zijn. Tot slot ga ik ook graag het gesprek met je aan als je een inspirerend verhaal hebt over goed werkgeverschap, we zijn immers nooit uitgeleerd!

Astrid Tempelaar

Projectmanager
 

Tel: 06 46 96 24 34

Wie ben je?
Ik ben Astrid Tempelaar en taalliefhebber.

Wat doe je?
Als Projectmanager is het onder meer mijn verantwoordelijkheid om projecten in goede banen te leiden en rapportages te verzorgen. Ik begeleid klanten met name voorafgaand aan, maar ook tijdens het Trust Index onderzoek. Ook denk ik mee over zaken als de organisatiestructuur, respons, hoe onderwerpen die spelen te verwerken zijn in extra stellingen/open vragen en bied ik technische hulp.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Ik vind het heel bijzonder om onderdeel uit te mogen maken van het team van Great Place to Work Nederland, hoofdzakelijk omdat we met overtuiging ons werk doen. We zetten ons met z’n allen in om de wereld een beetje beter te maken en iets te betekenen voor mensen. Dit doen we door zo veel mogelijk organisaties te helpen een Great Workplace te worden of te blijven, waardoor steeds meer mensen met plezier naar hun werk kunnen gaan. Ik vind het heel mooi om daaraan bij te dragen.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Voor allerlei zaken rondom het Trust Index onderzoek sta ik je graag te woord! Denk hierbij aan vragen over de planning, communicatie rondom het onderzoek, wat er voor nodig is een onderzoek goed voor te bereiden, vragen over de verschillende soorten rapportages die wij kunnen leveren, etc.

Sabrina Evers

Sales Consultant
 

Tel: 06 11 18 61 85

Wie ben je?
Ik ben Sabrina Evers, een spontane sportieveling.

Wat doe je?
Ik ben Sales Consultant binnen Great Place to Work, wat betekent dat ik veel contact heb met nieuwe, potentiele contacten die met Great Place to Work aan hun organisatie willen bouwen. 

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Ik word blij wanneer mijn werk energie oplevert. Dat gebeurt het meest in een werkomgeving waarin onderling vertrouwen en ontwikkeling voorop staan, in een organisatie die wil groeien op een constructieve manier (op basis van positiviteit, eerlijkheid en vertrouwen). Dit is de aanleiding voor mij geweest om te willen werken bij Great Place to Work. Het gedachtegoed dat Great Place to Work uitdraagt wordt met volle overtuiging gedragen door al onze collega’s. Dit maakt het voor mij een inspirerende werkomgeving.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Als je vragen hebt over ons gedachtegoed of je bent geïnteresseerd in het onderzoek dat wij uitvoeren, dan kom ik graag met je in gesprek. Ik vind het leuk om met allerlei verschillende organisaties in contact te komen. Naast dat ik graag Best Practices deel, ben ik ook altijd benieuwd naar nieuwe Best Practices!

Tom Strouken

Consultant
 

Tel: 06 15 25 77 38

Wie ben je?
Ik ben Tom Strouken en ben fervent levensgenieter

Wat doe je?
Vanuit onze missie probeer ik elke dag een steentje bij te dragen aan het vergroten van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. In mijn rol als consultant help ik organisaties als inhoudelijk partner in het traject van goed werkgeverschap. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de Culture Audit, de analyse van de organisatiecultuur, en help ik met de innovatie van het prachtige Great Place to Work-product en onze organisatie.

Wat betekent Great Place to Work voor jou?
Great Place to Work betekent veel voor mij. Toen ik in 2016 als projectmedewerker begon, was GPTW de eerste organisatie waar ik werkervaring op kon doen die aansloot bij mijn studie gericht op HR en veranderkunde. Sindsdien heb ik veel kansen gehad om mezelf verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Voor deze kansen ben ik mijn collega’s bij Great Place to work heel dankbaar! Ik ben bij deze organisatie ook tot de conclusie gekomen dat werken in een organisatie waar ik een bijdrage kan leveren aan de gemeenschap, door medewerkers in Nederland met meer vertrouwen, trots en plezier naar het werk te laten gaan, heel belangrijk voor mij is. Great Place to Work doet haar naam voor mij dan ook zeker eer aan!

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?
Voor alle vragen rondom de analyse van de organisatiecultuur, de Culture Audit, kan ik zeker helpen. Daarnaast kan ik vanuit mijn achtergrond in HR, veranderdynamiek en organisatiecultuur helpen om goed werkgeverschap in een breder perspectief te plaatsen. Een keer sparren? Neem gerust contact met mij op!

Hoe kunnen wij jullie organisatie helpen?

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC