Visie » Great Place to Work Nederland

Vertrouwen als basis voor goed werkgeverschap

Vanuit onze visie is goed werkgeverschap de weg is naar langdurig organisatiesucces. Goed werkgeverschap draait niet om enkel arbeidsvoorwaarden of faciliteiten. Uit empirisch onderzoek, onder de best presenterende organisaties, blijkt dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een organisatie de meest onderscheidende factor is.

De definitie van een Great Place to Work is: een organisatie waarin onderling vertrouwen is, mensen trots zijn op hun werk en plezier ervaren met collega's. In 52 landen helpen wij jaarlijks meer dan 6.000 organisaties in hun ontwikkeling naar het zijn van een goede werkgever. 

Vanuit welke twee perspectieven kijken wij naar organisatieontwikkeling?

1. Medewerkerperspectief

Vanuit het perspectief van medewerkers is een Great Place to Work een organisatie waarin je vertrouwen hebt in degenen voor wie je werkt, trots bent op je baan en plezier hebt met collega’s. Dit meten wij door het medewerkersonderzoek.

Organisatieontwikkeling_Perspectief via het medewerkersonderzoek

 

Ontdek het medewerkersonderzoek

2. Organisatieperspectief

Vanuit het perspectief van de organisatie is een Great Place to Work een organisatie waar doelen worden behaald, met mensen die het beste uit zichzelf halen en samenwerken als een team in een omgeving van vertrouwen. Dit meten wij door de negen thema's van een organisatiecultuur. 

Organisatiecultuur als onderdeel van organisatieontwikkeling

Ontdek de analyse organisatiecultuur

Partner in organisatieontwikkeling

Meer dan 70% van deelnemende organisaties doen mee via een meerjarentraject. Als partner kunnen wij jullie organisatie helpen in de ontwikkeling naar een goede werkgever. Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en relatief korte interventies omdat vanuit onze visie de kracht van verandering binnen de organisatie zelf ligt.

Erkenning van goed werkgeverschap

Organisaties die zich onderscheiden op het gebied van goed werkgeverschap erkennen wij via de labels Great Place to Work Certified en Best Workplaces. Indien je voldoet aan de vereiste scores op het medewerkersonderzoek en de analyse van de organisatiecultuur behaal je het certificaat. Behoort jouw organisatie tot de hoogst scorenden? Dan behoor je tot de top 10 Best Workplaces in jullie categorie. 

Past deze visie op organisatieontwikkeling bij jullie organisatie en het hebben jullie de ambitie om een goede werkgever te zijn?

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC