Stappen Great Place to Work traject » Great Place to Work Nederland

Hoe ziet een Great Place to Work traject eruit?

Ieder Great Place to Work traject start met onderzoek. Daarnaast bieden wij analyse en advies bij het ontwikkelen van een cultuur gebaseerd op vertrouwen - het meest fundamentele onderdeel van jullie organisatiecultuur. Uit ons onderzoek blijkt dat een hoge mate van vertrouwen leidt tot betere individuele prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsprestaties. In onderstaand overzicht schetsen wij globaal de belangrijkste stappen die bij een traject komen kijken. Afhankelijk van jullie eigen behoeftes, expertise en tijd maken wij altijd een traject op maat. 

1. Kennismaking

Vrijblijvende kennismaking met één van onze consultants bij jullie op locatie. In het gesprek gaan wij in op jullie ambities en kijken wij hoe wij jullie zo goed mogelijk kunnen helpen.

2. Voorstel 

Naar aanleiding van de kennismaking ontvangen jullie een voorstel met het aanbod dat het beste past bij jullie doelstellingen. Wij werken op basis van meerjarentrajecten. 

3. Voorbereiding & Interne communicatie

Nadat het contract is getekend krijgen jullie een eigen consultant en projectmanager toegekend. Afhankelijk van onze samenwerking starten wij met een commitmentworkshop en gaan jullie aan de slag met de interne communicatie en voorbereidingen. 

4. Uitvoering medewerkersonderzoek

Twee weken voor de start van het medewerkersonderzoek hebben wij documenten nodig ter voorbereiding. Daarna staat het onderzoek twee weken open. Lees hier meer over het medewerkersonderzoek

5.  Inleveren van de Culture Audit (analyse organisatiecultuur) 

Op de startdatum van het medewerkersonderzoek leveren jullie de Culture Audit in. De tijdsbesteding voor de Culture Audit hangt af van de hoeveelste meting plaatsvindt en de grootte van de organisatie. Lees meer op de pagina over de Culture Audit

6. Terugkoppeling resultaten

Na drie weken na het medewerkersonderzoek (Trust Index) ontvangen jullie de rapportages en tevens de terugkoppeling van de Culture Audit. De rapportages geven inzicht in het verbeterpotentieel binnen de organisatie en de effectiviteit van het werkgeversbeleid. 

7. Presentatie resultaten en eventueel bekendmaking Great Place to Work Certified

In elk traject geven wij standaard een terugkoppeling van de resultaten aan het management team. In deze presentatie lichten we de resultaten toe en bespreken wij de stappen ter opvolging. Tevens maken wij dan bekend of jouw organisatie een Great Place to Work Certified is. 

8. Opvolging van de resultaten

Het succes van het traject zit vooral in de opvolging van de resultaten. Vanuit Great Place to Work hebben wij enkele workshops die ondersteunen bij de opvolging van het onderzoek. Tevens bieden wij maatwerk aan, zodat het traject geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk. 

9. Actionplanning

Dit is het proces van waarin teams de belangrijkste aandachtsgebieden bepalen en deze omzetten naar een gericht actieplan met daarin heldere doelen, acties, deadlines en verantwoordelijken. 

10. Optionele tussentijdse meting

De meeste organisaties meten bij ons 1 keer per jaar. Het kan zijn dat jullie organisatie enkele maanden aan actiepunten hebben gewerkt en op die actiepunten een tussentijdse meting willen. Dit kunnen wij faciliteren in overleg. 

11. Behoren jullie tot de Top Best Workplaces?

Begin februari 2020, als jullie Great Place to Work Certified zijn, horen jullie of jullie behoren tot de Top 10 Best Workplaces in jullie categorie. We vragen dit nieuws klein te houden tot de bekendmaking op dinsdag 24 maart 2020. 

12. Evaluatie

Het projectteam heeft regelmatig contact met jullie om op te hoogte te blijven rondom de opvolging van het onderzoek en te informeren over interessante publicaties en events. We hebben altijd een evaluatiegesprek om te kijken wat er goed gaat en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren, zodat wij jullie organisatie nog beter kunnen helpen een goede werkgever te worden en te blijven. 

Wil je een vrijblijvende kennismaking inplannen?

 

Organisatie:

Optie

 

Mijn vraag is: 

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe publicaties en meld mij aan voor de nieuwsbrief:


Met het invullen van het contactformulier geef ik toestemming aan Great Place to Work® om mijn gegevens te verwerken, op een manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC