Investering » Great Place to Work Nederland

Investeren in je medewerkers en de organisatiecultuur, loont

Vertrouwen bouw je niet in 1 jaar tijd. Dit vergt tijd, aandacht en stopt nooit. Om deze reden gaan wij veelal de samenwerking voor meerdere jaren aan om zo een echte verandering binnen de organisatie teweeg te brengen. Uit de resultaten van de Best Workplaces is gebleken dat goed werkgeverschap rendeert. Hieronder vind een kort overzicht in investering in geld en tijd.

Investering in mensen en tijd

Het uitvoeren van een Great Place to Work-traject is een waardevolle interventie. Het biedt inzicht in wat er speelt bij medewerkers en het geeft handvatten voor ontwikkeling van het werkgeverschap. Met de juiste aandacht wordt de waarde van het traject vele malen vergroot. Een algemeen beeld:

  • Voorbereiding: commitment directie/leidinggevenden, interne communicatie en praktische voorbereidingen door HR/Marketing/Communicatie of een Great Place to Work projectteam. 

  • Onderzoek: het medewerkersonderzoek duurt circa 4 tot 7 weken (2 weken voorbereiding, 2 weken onderzoek, 3 weken rapportage), schrijven van de Culture Audit (afhankelijk van type organisatie) twee dagen tot enkele weken. 

  • Opvolging: presentaties aan management en eventueel medewerkers, deelname van directie/leidinggevenden in workshops, dialoogsessies. 

  • Erkenning: interne - en externe communicatie rondom certificering of Best Workplaces. Fase waarin ook PR, arbeidsmarktcommunicatie en marketing betrokken wordt. 

De exacte invulling en tijdsbesteding hangt af van jullie eigen situatie.  We geven jullie hier graag advies over. 

Investering in geld

De titels Great Place to Work Certified of Best Workplace zijn niet "te koop". Het is een gevolg van het voldoen aan de criteria van het medewerkersonderzoek en de analyse van de organisatiecultuur. De overeenkomsten die wij aangaan met organisaties verschillen sterk. De belangrijkste variabelen zijn:

  1. Medewerkersonderzoek: vaste projectprijs (afhankelijk van de grootte van de organisatie), variabele prijs per medewerker, variabele prijs per groep (bijvoorbeeld teams), variabele prijzen voor extra's (zoals talen, stellingen en papieren vragenlijsten) en kosten voor rapportagesets. 
  2. Analyse van de organisatiecultuur: vaste prijs per grootte van de organisatie. 
  3. Deelname aan Great Place to Work Certified en Best Workplaces is kosteloos, waarbij wel vereist is dat punt 1 en punt 2 zijn afgenomen. 
  4. Workshops: vaste prijs per standaard workshop, variabele prijzen per maatwerk en mogelijkheden om consultancy uren af te nemen. 

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek kunnen wij een op maat gemaakt voorstel opsturen voor het meest optimale traject voor jullie organisatie. 

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC