Terugkoppeling » Great Place to Work Nederland

Analyse van de organisatiecultuur: terugkoppeling

De Culture Audit is de tool om jullie organisatiecultuur in de praktijk vorm te geven. De programma’s, initiatieven en (ongeschreven) regels binnen een organisatie hebben directe invloed op de inzet van medewerkers, hoe mensen samenwerken en de mate waarin organisatiedoelstellingen worden behaald. Veel organisaties beschikken op papier over indrukwekkende programma’s, maar halen hier in de praktijk geen profijt uit. Om het succes van de organisatie te vergroten is inzicht in de effectiviteit van de organisatiecultuur dan ook van belang. De Culture Audit creëert bewustwording en geeft, in combinatie met het medewerkersonderzoek, dit unieke inzicht.

Rapportage

Als terugkoppeling ontvangen jullie een PDF met daarin inzicht in de analyse van jullie organisatiecultuur op basis van de vijf criteria (Variëteit, Originaliteit, Toegankelijkheid, Warmte en Integratie. De volgende onderdelen komen in de rapportage aan bod:

  • Terugblik op jullie doelstellingen en ambitie
  • Inzicht in de scores op de negen thema’s 
  • Feedback op de negen thema’s 
  • Inzicht in de scores van de vijf criteria
  • Beschrijving van het hoogst scorende thema
  • Beschrijving van het laagst scorende thema aangevuld met Best Practices ter inspiratie
  • Inzicht in de combinatie tussen de scores van het medewerkersonderzoek en de analyse van de organisatiecultuur om inzicht te krijgen in de effectiviteit van ingezet gedrag en programma’s. 
  • Grafiek met daarin een overzicht van hoe jullie scoren ten opzichte van de Best Workplaces.

Terugkoppeling in de organisatie

De terugkoppeling van de resultaten doen wij na de presentatie van de resultaten van het medewerkersonderzoek. We doen dit veelal in een kleiner committee met de mensen die ook een bijdrage hebben geleverd aan de Cullture Audit.

Lees ook:

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC