Vragenlijst » Great Place to Work Nederland
Vragenlijst

Medewerkersonderzoek 

De oorsprong van het medewerkersonderzoek

Het medewerkersonderzoek (de Trust Index) is de wereldwijde standaard op het gebied van medewerkersonderzoek en meet de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen een organisatie. Uit empirisch onderzoek onder duizenden medewerkers en managers, werkend bij allerlei soorten organisaties, is gebleken dat onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier bepalend zijn voor langdurig organisatiesucces. De vragenlijst gebruikt om deze redenen woorden en zinnen die door medewerkers zelf vaak naar voren zijn gekomen. Dit is ook de kracht van het onderzoek en maakt het onderscheidend ten opzichte van een standaard medewerkerstevredenheidonderzoek.

58 stellingen behorend tot het Great Place to Work-model

Het medewerkersonderzoek bestaat uit 58 stellingen. Deze stellingen behoren tot de vijf dimensies van het Great Place to Work-model. De eerste drie dimensies Geloofwaardigheid, Respect en Eerlijkheid meten het vertrouwen in management (ofwel iedereen met een leidinggevende rol), Trots gaat over het trotsgevoel over iemand zijn of haar baan en Kameraadschap meet de onderlinge verbondenheid tussen collega’s. Elke dimensie bestaat uit drie subdimensies. Medewerkers worden gevraagd om antwoord te geven op een schaal van 1 tot 5, van bijna altijd onwaar tot bijna altijd waar. Daarnaast bestaat de vragenlijst uit twee open vragen. Vraag 1 is ‘Is er iets uniek of ongewoon aan deze organisatie waardoor dit een 'Great Place to Work' is?’ en vraag 2 is 'Als je één ding kon veranderen aan deze organisatie om het een 'Great(er) Place to Work' te maken, wat zou dat dan zijn? Daarnaast stellen wij enkele demografische vragen. Voor alle vragen is er de mogelijkheid om de antwoordoptie 'geen antwoord' aan te vinken. 

Voorbeelden stellingen

Enkele voorbeelden van stellingen die worden uitgevraagd in het medewerkersonderzoek zijn:

 • Behorende tot Geloofwaardigheid:
  1. Management informeert mij regelmatig over belangrijke kwesties en veranderingen.
  2. Management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen.
  3. De mensen hier krijgen veel verantwoordelijkheid.
 • Behorende tot Respect
  1. Ik krijg opleidings- en/of ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden om professioneel te kunnen groeien.
  2. Management vraagt om en reageert oprecht op suggesties en ideeën van medewerkers.
  3. Mensen worden aangemoedigd om balans aan te brengen tussen hun werk- en privéleven.
 • Behorende tot Eerlijkheid
  1. De mensen hier worden eerlijk betaald voor het werk dat zij verrichten.
  2. Managers vertonen geen 'voortrekgedrag' (vriendjespolitiek).
  3. De mensen hier worden eerlijk behandeld, onafhankelijk van leeftijd.
 • Behorende tot Trots
  1. Mijn werk heeft betekenis, het is niet zomaar een baan.
  2. Als ik kijk naar wat wij hebben bereikt, ervaar ik een gevoel van trots.
  3. Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel.
 • Behorende tot Kameraadschap
  1. Ik kan hier mezelf zijn.
  2. Wanneer je bij dit bedrijf komt werken, word je snel op je gemak gesteld.
  3. De mensen hier vieren speciale gelegenheden. 

Vragenlijst gehanteerd in 52 landen en jaarlijks ontvangen 12 miljoen medewerkers een uitnodiging

Het medewerkersonderzoek, gebaseerd op het Great Place to Work-model, wordt in meer dan 52 landen uitgevoerd. Omdat het model is gebaseerd op waardes, is het in iedere organisatie, ongeacht grootte, sector of land toepasbaar. Van een fabriek in China, een IT-organisatie in Brazilië tot een ziekenhuis in Zweden: goed werkgeverschap draait om onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier. Sinds 30 jaar passen wij dit model toe en blijkt dat het een goed middel is in de ontwikkeling van organisaties naar het worden van een goede werkgever. 

Benchmarkmogelijkheden

Door de vaste vragenlijst, en daarmee de vergelijkbaarheid, zijn er vele benchmarks mogelijk. We kunnen een organisatie benchmarken met bijvoorbeeld vergelijkbare sectoren of groottes. Dit stemmen wij van te voren af. 

Perceptie van de term management in de vragenlijst

Een belangrijk onderdeel in het Great Place to Work-model is de relatie tussen management en medewerkers. De term management is hierbij een collectief begrip van alle managementrollen in een organisatie. De vragenlijst heeft niet het doel om managers te beoordelen, maar is een meting van de vertrouwensrelatie tussen mensen met een leidinggevende rol en zonder een leidinggevende rol. Het is daarom ook in zelfsturende teams, waar vertrouwen alleen maar nog belangrijker wordt, mogelijk om de vragenlijst te gebruiken. 

Extra toevoegingen aan de vragenlijst

Naast de vaste vragenlijst is het mogelijk om extra vragen toe te voegen aan het onderzoek. We adviseren organisaties om maximaal 2 tot 5 vragen toe te voegen. In overleg kunnen wij samen komen tot de beste toevoegingen aan het onderzoek. De mogelijkheden zijn om een extra stelling, extra open vraag of een extra demografische vraag toe te voegen.

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC