Flag

Een succesvol mobiliteitsbeleid: trends, tips & Best Practices

Uit empirisch onderzoek onder de best presterende organisaties, blijkt dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een organisatie de meest onderscheidende factor is voor langdurig organisatiesucces. Door je medewerkers te betrekken bij de 'waarom' en de 'hoe' vraag van een nieuwe mobiliteitsbeleid, zullen de medewerkers het sneller als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde gaan ervaren. Een vertrouwenswaardige relatie en goed werkgeverschap is nodig om regelingen en voorzieningen rondom mobiliteit succesvol in te voeren.  

Op donderdag 4 oktober hebben Syndesmo (Marc van der Seijs) en Great Place to Work (Angelique van Oostveen) een Synlab georganiseerd voor iedereen die binnen een organisatie een sleutelpositie heeft als het gaat over mobiliteit. Deelnemers waren afkomstig uit diverse sectoren (onder andere accountancy, FMCG, IT, financiële dienstverlening) en van verschillende groottes. Er is stil gestaan bij vraagstukken als: Wanneer ben je een aantrekkelijke werkgever? Hoe en wanneer kan mobiliteit bijdragen aan jouw aantrekkelijkheid als werkgever? En wat zijn de ontwikkelingen en best practices op dit gebied?

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wat is aantrekkelijk werkgeverschap voor jou? Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je? Hoe gaan mensen met elkaar om? Elementen die worden genoemd zijn plezier hebben met je collega’s, elkaar kunnen vertrouwen, hoge mate van betrokkenheid, vrijheid, trots op de organisatie en op wat je doet, flexibel kunnen werken en goede arbeidsvoorwaarden. Organisaties die een cultuur van vertrouwen, trots en plezier hebben, overtreffen duidelijk hun concurrenten. Zij presteren beter op het gebied van omzet, productiviteit, samenwerking en innovatie. 

Wat is je cirkel van invloed? 
Volgens de visie van Great Place to Work zijn er 9 thema’s (werven/verwelkomen, inspireren, spreken, luisteren, bedanken, ontwikkelen, verwelkomen, vieren en delen) die invloed hebben op de organisatiecultuur en dus op de beleving van medewerkers. Het gaat dan ook veel verder dan alleen de arbeidsvoorwaarden of faciliteiten; het gaat om de gehele employee experience. Een uitgewerkte Why, How, What is hiervoor cruciaal. Op deze manier geeft het een organisatie inzicht in wat ze doen en of dat het gewenste effect heeft en ook in welke mate het bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een organisatie. 

Voor het blijven werken aan goed werkgeverschap zijn er vier succesfactoren cruciaal: 

 • Een uitgewerkte Why;
 • Commitment in de gehele organisatie;
 • Veranderinstrumenten zoals medewerkersonderzoek zijn onderdeel van een groter geheel;
 • Blijf met elkaar in gesprek en stimuleer feedback. 

Best Practice: Lean Consultancy Group heeft geen kantoor, maar wel vaste overlegmomenten op verschillende locaties. Deze Best Workplace wil dat haar medewerkers zoveel mogelijk groene (ofwel geen individuele auto) kilometers maken. Hiermee willen ze bewustzijn creëren op zowel individueel niveau als ook op teamniveau. Het streven is 50% en zij koersen momenteel al richting de 60%. Door dit initiatief bespaart de organisatie jaarlijks 20.000 kg CO2 uitstoot per jaar. 

Trends bij Best Workplaces van 2018 

Ieder jaar publiceert Great Place to Work de lijst van Best Workplaces. Dit jaar liet deze selectie van goede werkgevers de volgende trends zien:

 • Het onderlinge vertrouwen tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden is groter geworden. 
 • Er is meer focus op verantwoordelijkheid en vrijheid. 
 • Medewerkers worden steeds meer betrokken bij het nemen van beslissingen die invloed hebben op hun werk en werkomgeving. 
 • Het ontwikkelpunt is de perceptie die medewerkers hebben over de mate van bijdrage aan de maatschappij. Vooral voor millennials wordt het steeds belangrijker om betekenisvol werk doen om impact te creëren en zoeken hierbij organisaties die vanuit hun missie hiertoe bij kunnen dragen.  

Verder zien we dat bij Best Workplaces medewerkers de ruimte krijgen hun functie uit te oefenen, een psychologische en emotionele gezondere werkomgeving hebben, medewerkers aangemoedigd worden om balans aan te brengen tussen werk en privé leven en dat ze speciale en unieke arbeidsvoorwaarden hebben. 

Ontdek in het trendrapport 2018 uitgebreide informatie over de trends bij Best Workplaces en waarop ze het verschil maken. 

Trends in mobiliteit 

Syndesmo signaleert verschillende trends op het gebied van mobiliteit. Hieronder laten wij een schets zien van de trends verdeeld over wereldwijd, binnen organisaties en motivatie van werkgevers. 

Trends wereldwijd: 

 • Vergrijzing, groei bevolking, verstedelijking (ook bedrijven trekken weer richting stad) 
 • We worden gelukkig van gemiddeld een uur per dag ‘reizen’ 
 • Pas rond 2035 is er genoeg duurzame energie beschikbaar om te voldoen aan onze groeiende energiebehoefte 
 • Klimaatverandering 
 • Toename milieu-eisen (de stad niet meer in met oude dieselvoertuigen) 
 • Vierde Industriële Revolutie: Internet of Things (verbondenheid apparaten) 
 • Zorgen dat er bijvoorbeeld parkeerruimte overblijft voor ander gebruik 
 • Toename files (steeds meer auto’s, steden slibben dicht) 
 • Jongeren en mobiliteit (minder behoefte aan (auto)bezit in de steden) 
 • Deeleconomie (we moeten wel delen om nog wat ruimte over te houden bij zoveel groei van aantal auto’s, steden en mensen) 
 • Groei elektrisch vervoer: e-auto’s (bereik stijgt snel, aantal modellen ook, prijs daalt) en e-bike (tip: start je fietscampagne altijd in het voorjaar) 

Trends in organisaties 

 • Flexibiliteit in arbeid (meer mensen werken in flexibel dienstverband) 
 • Van aparte afdelingen naar projectwerken, hoe faciliteer je dat qua mobiliteit? 
 • De mens staat steeds meer centraal: hoe bind en vind je de beste mensen? Wat kun je ze bieden?  

Motivatie bij werkgevers om met mobiliteit aan de slag te gaan 

 • Kostenbesparing
 • Duurzaamheid 
 • Aantrekkelijk werkgever zijn 
 • Fusie/verhuizing/wegwerkzaamheden 

Tip: Ga jij aan de slag met mobiliteit? Kies één motivatie die aansluit bij de visie, missie en strategie van de organisatie waaruit keuze X een logisch gevolg zou moeten zijn als je dit traject hebt ingericht met je medewerkers samen. Het is vreemd dat je dit moet uitleggen aan je medewerkers want als je je medewerkers betrekt bij het ontwikkelen en implementatie van je beleid dan gaat dit automatisch toch? Je weet dan ook welke prikkels hierbij passen in je nieuwe beleid. 

Uitgewisselde mobiliteitstips 

 1. Laat een reisstijlentest doen. Handig om te weten wat voor soort reizigers je precies in je organisatie hebt en welke middelen je kan inzetten om ze eventueel te verleiden tot anders reizen. 
 2. Laat mensen zelf kiezen hoe ze reizen met een mobiliteitsbudget. Medewerkers vragen steeds meer om flexibiliteit en keuzevrijheid. Flexibele beloning is ook een optie: kies je zelf waaraan je een deel van je salaris wil besteden: bijvoorbeeld pensioen of ontwikkeling. 
 3. OV Vrij abonnement: daarmee kun je altijd en overal gratis reizen, ook met familie. Dit kost maar paar tientjes meer en mag je van de Belastingdienst vergoeden aan je medewerkers. 
 4.  Iedereen altijd 19ct per km: waarom zou je fietskilometers niet vergoeden? Of geen vergoeding geven aan mensen die dichtbij wonen? Gelijke monniken, gelijke kappen: van de Belastingdienst mag je alle kilometers vergoeden op basis van werkelijk gemaakte kilometers, ongeacht met welk vervoermiddel ze gemaakt zijn. 
 5. Start! Begin beleid te maken voor nieuwe medewerkers, wie mee wil gaat mee. En vaak bereik je met kleine wijzigingen in je bestaande beleid ook al veel. 
 6. Movares heeft tool voor postcodecheck. Binnen half uur op kantoor als eis? Dan rekent dit programma uit waar je moet werven.
 7. Een deelnemer aan de sessie deelt het volgende: Als de standplaats Utrecht is dan helpen wij medewerkers met het vinden van een woning in Utrecht. Het inzetten van de ouderwetse verhuisregeling wordt steeds vaker weer ingezet
 8. Denk dag vooraf na over je vervoer. Reizen is vaak gewoontegedrag. Zeker als je pas op de dag zelf beslist hoe je naar een afspraak reist, kies je gemakshalve voor het vervoermiddel dat je altijd gebruikt. Denk je er een dag eerder over na, dan maak je vaak een andere, rationelere, keuze. 

4 Best Practices 

Enexis: verleiden tot ander reisgedrag 
Netwerkbedrijf Enexis wilde een nieuw mobiliteitsbeleid voor haar ruim 4.000 medewerkers. Drie jaar later heeft Enexis een van de meest duurzame leaseregelingen van Nederland en waarschijnlijk ook de meeste elektrische auto’s in hun vloot. Een in het oog springende maatregel om medewerkers te laten wennen aan duurzamer reizen, was het instellen van drie autoloze dagen. 

NXP: iedereen een elektrische leaseauto 
Op de High Tech Campus in Eindhoven (HTCE) zijn 135 bedrijven gevestigd, waaronder chip-ontwikkelaar NXP. Doordat veel medewerkers van al die bedrijven met de auto naar hun werk gaan, staat de bereikbaarheid van de HTCE onder druk. NXP wil graag deze mobiliteit verduurzamen en startte daarom in 2010 het initiatief VIBe (Vehicle for Innovation Brabant electric): alle medewerkers mogen voordelig een auto leasen, als de auto maar elektrisch is. Van de niet-leaserijders koos 40% voor deze auto. Bijna allemaal deden ze hun tweede auto weg. 

Accenture stimuleert flexibel reizen 
Accenture biedt haar medewerkers een uitgebreid pakket aan maatregelen om flexibel naar het werk te reizen. Iedere medewerker heeft recht op arbeidsvoorwaardelijke mobiliteit. Elke drie maanden kies je opnieuw wat je wil: ene keer auto, andere keer OV. Ze verplichten niets maar stimuleren medewerkers wel zoveel mogelijk om de auto vaker te laten staan. 

Avans Hogeschool: elektrisch autodelen 
Avans Hogeschool doet in Den Bosch (Paleiskwartier Elektrisch) en in Breda (Breda Elektrisch) mee aan een pool met elektrische deelauto’s. Dee auto's zijn te reserveren en te gebruiken met een app. In de avonden en weekenden kun je de auto privé gebruiken (afspraak met Belastingdienst: 33ct/km). In Den Bosch hebben ze met 3 auto's 60.000 km gereden. Ook een andere deelnemer is lovend: ‘Wij gebruiken met 30 mensen 5 auto’s die we boeken via een gedeelde agenda, dat werkt prima.’

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe events en publicaties? Volg ons op LinkedIn en abonneer je op de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!