Richtlijnen » Great Place to Work Nederland
Erkenning van goed werkgeverschap door Great Place to Work

Richtlijnen

Waaraan moet je als organisatie aan voldoen?

 • De organisatie heeft een eigen juridische entiteit.
 • De organisatie heeft een eigen naam en een herkenbaar logo en staat daarmee bekend bij klanten en consumenten.
 • De organisatie bestaat uit minimaal 20 mensen.
 • De organisatie is gevestigd in Nederland.
 • Het onderzoek wordt afgenomen onder in Nederland werkzame medewerkers.
 • Het onderzoek vindt plaats bij alle medewerkers. In uitzonderlijke gevallen kan worden gekozen voor een representatieve steekproef waarbij Great Place to Work® Nederland de steekproef trekt uit de gehele organisatie.

Criteria label Great Place to Work Certified:

 • Organisatie behaalt score van 70% of hoger op het medewerkersonderzoek en  21 punten of hoger op de analyse van de organisatiecultuur. 
 • De minimale respons op het medewerkersonderzoek wordt berekend met behulp van een formule.

Voor Great Place to Work Certified hebben wij geen ranking of indeling per categorie. 

Bekijk de meest recente Great Places to Work Certified

Criteria label Best Workplaces in Nederland:

 • Organisatie is in de twaalf maanden voor het Best Workplaces event erkend als Great Place to Work Certified
 • Om te bepalen of jullie behoren tot de Top Best Workplaces per categorie wordt bepaald door een weging waarbij het medewerkersonderzoek voor 2/3 meetelt en de analyse van de organisatiecultuur voor 1/3.
 • Per categorie maken wij een selectie van de top 10 hoogst scorende organisatie: 

Top 10 Best Multinational Workplaces – aanwezig in minimaal 4 landen, met een minimum aantal medewerkers per land van 20 en in Nederland van 50
Top 10 Best Large Workplaces – organisaties met meer dan 250 medewerkers
Top 10 Best Medium Workplaces – organisaties met 50 t/m 250 medewerkers
Top 10 Best Small Workplaces – organisaties met 20 t/m 49 medewerkers

Bekijk de meeste recente Best Workplaces in Nederland

Criteria label Best Workplaces in Europa

 • Organisatie is in de twaalf maanden voor het Nederlandse Best Workplaces event erkend als Great Place to Work Certified
 • Om te bepalen of jullie behoren tot de Top Best Workplaces per categorie wordt bepaald door een weging waarbij het medewerkersonderzoek voor 2/3e meetelt en de analyse van de organisatiecultuur voor 1/3e.
 • Per categorie maken wij een selectie van de hoogst scorende organisaties:

Top 25 Best Multinational Workplaces – (organisaties met minimaal 1.000 medewerkers wereldwijd, minimaal 40% van de medewerkers bevindt zich buiten het land waar het hoofdkantoor gevestigd is, in minimaal drie landen gevestigd en op minimaal drie nationale lijsten erkend zijn als Best Workplace)
Top 30 Best Large Workplaces – organisaties met meer dan 500 medewerkers
Top 50 Best Small & Medium Workplaces – organisaties met 50 t/m 500 medewerkers
Top 20 Best 'Under 50' Workplaces – organisaties met 20 t/m 49 medewerkers

Ontdek de meest recente Best Workplaces in Europa

Criteria label World's Best Workplaces

Organisaties die voldoen aan de volgende criteria:

 • Minimaal 5.000 medewerkers wereldwijd;
 • Minimaal 40% van de medewerkers bevindt zich buiten het land waar het hoofdkantoor gevestigd is;
 • Minimaal in vijf landen gevestigd;
 • Minimaal op vijf nationale lijsten erkend zijn als Best Workplace. 

komen in aanmerking voor de Top 25 World's Best Workplaces waarbij de ranking wordt bepaald door het medewerkersonderzoek (2/3e) en de analyse van de organisatiecultuur (1/3e). 

Extra punten worden gegeven op basis van het aantal landen en regio’s waarin de organisatie het medewerkersonderzoek heeft laten uitvoeren, het aantal nationale Best Workplace lijsten waarop de organisatie is erkend en het percentage van medewerkers dat gerepresenteerd is in het totaal aantal uitgevoerde medewerkersonderzoek wereldwijd. 

Ontdek de meest recente World's Best Workplaces 

Great Place to Work® Nederland behoudt zich te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden de vermelding van een organisatie op de lijst van Best Workplaces te weigeren, vooraf, tijdens, of nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden.

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC